Historien om Radio Østsjælland gennem 25 år

I startfasen skulle man bl.a. finde ud af, hvor sendemasten skulle placeres. Man tænkte på vandtårnet, men sendemasten blev i første omgang anbragt på siloerne ved Faxe Bryggeri. Senere blev sendemasten sat op på toppen af vandtårnet, men det er en anden historie.

I løbet af sommeren og efteråret 1986 var der stigende interesse for lokalradioarbejdet. Der var pænt med fremmødte, når den nye radio lagde sine fremtidsplaner frem for den lokale befolkning. Man håbede på en god lytterskare, som også ville være med til at støtte radioen som medlemmer.

I første omgang regnede man med at sende de første strofer den 1. oktober 1986, men det nåede man ikke. Der var også en del ting, som skulle på plads. Hvor skulle den nye radio have sit daglige kontor? På det tidspunkt havde man allerede 16 frivillige medarbejdere klar i kulissen til at være med til at lave det, som det helst skulle dreje sig om: nemlig at sende.

Næste stop var 1. december 1986. Det nåede man heller ikke. Det gjorde også, at der blev skruet lidt ned for ambitionerne for den nye lokalradio. De 71 timer om ugen blev reduceret kraftigt. "Vi kommer nok ned på 1, 2 eller 3 timer om dagen", fortalte Jørgen Quistgaard til Østsjællands Tidende den 4. februar 1987, hvor man stadigvæk ventede på at komme i luften for første gang.

 

Drømmen om en lokalradio på Østsjælland

Tanken og drømmen om en radio i det østsjællandske område tog så småt fart i året 1986. Her var der kræfter i gang for at finde ud af, om der var interesse for at starte en lokalradio i området. Det blev til et forberedende møde på Fakse Bibliotek den 13. maj 1986. Dengang var det blandt andet to borgerlige oplysningsforbund, der var initiativtagere til mødet. Politiske partier kunne ikke få sendetilladelse, så der skulle andre til. Det blev til en pæn debat dengang. Flere af partierne gik ind for en alsidig radio, fortalte Østsjællands Tidende den 7. maj 1986. Der kom en debat, og den mundede ud i, at man kunne tage fat på at forme det, der skulle blive til Radio Østsjælland.

Der var et pænt fremmøde til de første møder i 1986, hvor man ville stifte en lokalradio på Østsjælland, og det fjernede også mislyde. Senest den 10. juni 1986 skulle der søges om sendetilladelse, og det gjorde man. Den 11. juni 1986 mødtes de interesserede radiofolk med blandt andet Søren Midtiby og Jørgen Quistgaard. De tog fat på at få samlet de mange tråde, der var i at skulle starte en lokalradio.

 

Radio Østsjælland flytter ind på Vinkældertorvet

I foråret 1987 sker der så noget. Den nye lokalradio har fået navnet Radio Østsjælland, og den får mulighed for at flytte ind på Vinkældertorvet i Fakse i den bygning, der tidligere har huset byens busstation. Det åbnede nogle gode muligheder for Radio Østsjælland, og det gjorde, at man kunne arbejde lidt mere målrettet på at skulle sende for første gang.

I april måned 1987 fortalte Radio Østsjælland til Østsjællands Tidende, at man ville sende den første udsendelse den 2. maj. Det kom dog ikke til at holde stik. Her skulle man helt frem til den 5. juni. Inden da havde Radio Østsjælland sendt sin første testudsendelse den 26. april. Her gik Bo Hansen fra Diskotek Blue Night i luften, og dermed havde Radio Østsjælland sendt sine første strofer i æteren over Østsjælland. Testudsendelse var ikke blevet annonceret, men en del havde alligevel hørt den og givet sig til kende. Dermed viste prøveudsendelsen, at der var noget at bygge på. I første omgang kom der opkald fra Køge, Stevns, Haslev, Møn og sågar en enkelt person fra Vallensved (ved Næstved) havde hørt de første strofer af Radio Østsjælland på 101,6 MHz. Det fortalte Østsjællands Tidende den 27. april 1987.

101,6 MHz var Radio Østsjællands første officielle frekvens. Senere den 1. juli 1987 skiftede Radio Østsjælland til frekvensen 104,7 MHz, som har fulgt radioen i alle årene lige siden.

 

Indvielsen af Radio Østsjælland

Den 5. juni gik Radio Østsjælland officielt i luften for første gang. Ved indvielsen var den daværende stifter og formand for Centrumdemokraterne, Erhard Jakobsen, på besøg og gav Radio Østsjælland et par ord med på vejen. Han kom forbi, da han alligevel skulle til grundlovsmøde ved Villa Gallina på Haslev-kanten.

Dagen efter, den 6. juni 1987, tog Radio Østsjælland så fat på det egentlige radioarbejde. Nu skulle det store forarbejde udmøntes i masser af lokalt radioarbejde, og de frivillige medarbejdere på Radio Østsjælland tog frisk fat på dette. Det viste sig hurtigt, at mange lyttede med, og at en hel del også selv havde lyst til at prøve kræfter med radioarbejdet. Man kunne både høre yngre og ældre kræfter i landskabet over Østsjælland på 104,7 MHz. Det spændte over alt muligt. Man kunne høre programmer som ”Meninger & Musik” og rejsebøger, hvor bl.a. Hans Holm i flere uger fortalte om sin tur til Australien.

 

 

 

Økonomiske problemer

I februar 1988 begyndte Radio Østsjælland så småt at få de første store problemer. Mange var med til at lave radio, men som ved alt frivilligt arbejde, så kræver det meget tid. Det var også tilfældet her. Stationens leder, Jørgen Quistgaard, fik tilbudt nye udfordringer i Jylland, hvor han blev stationsleder for en anden radio. Radio Østsjælland forsøgte i denne periode at ansætte en daglig leder af radioen, men det måtte man hurtigt opgive. Der var ikke økonomi til en lønnet leder, og efterfølgende blev Radio Østsjælland igen drevet af frivillige medarbejdere. Der var desuden lidt udskiftning i bestyrelsen i foråret 1988. Her blev Lene Jensen ny formand for radioen.

Selvom Radio Østsjælland var ude at ”svømme” bogstavelig talt i foråret 1988, så formåede radioen alligevel at holde sig oven vande. Man startede på en frisk og havde fortsat mange af de kendte programmer med i sendefladen. Det gjaldt bl.a. sporten, gudstjenester og programmet ”Grøn hverdag”, der så dagens lys i sommeren 1987. Bingoet var startet, og der var interesse til at lave mange spændende ting.

 

Foreningsradio til radioselskab med støtteforening

Radio Østsjælland var stadig en foreningsradio, som den oprindeligt var startet, men enden var nær som foreningsradio. De stigende udgifter for Radio Østsjælland gjorde, at radioen måtte sige stop i slutningen af december 1988. Selve foreningsradioen Radio Østsjælland måtte lukke. Frekvensen 104,7 MHz var tavs i en hel uge, men i kulisserne blev der arbejdet på at få Radio Østsjælland op at køre i en ny form. Det skete i form af Radio Østsjælland som S.M.B.A.: dvs. et selskab med begrænset ansvar. Desuden blev der også dannet en støtteforening. Den så dagens lys ved en stiftende generalforsamling den 12. januar 1989. Her blev Jan G. Nielsen valgt som formand og Erik Larsen som kasserer. De to kørte parløb i bestyrelsen indtil foråret 2005, hvor de blev afløst af Cyril Rasmussen som foreningens formand.

Ved den stiftende generalforsamling var der lidt nerver på. Radio Østsjælland skulle påny ud at spørge den østsjællandske befolkning om deres tillid. Sagt med andre ord: Der skulle startes på en frisk for at få ny tillid. Hvordan ville dette blive modtaget? Ud fra interessen ved generalforsamlingen, så var interessen stor. Mange gav deres input med denne aften.

 

Det genfødte Radio Østsjælland

Støtteforeningen kom i gang med arbejdet, for den skulle være lokomotivet i den nye radio. Radio Østsjælland arbejdede fortsat med bingo som en stor indtægtskilde. Interessen viste sig også at være stor hos den lokale befolkning. Lytterne ville gerne være med til at spille bingo og ”lege” i form af quizzer og lignende. Medlemmerne holdt også fast, og det var med til at støtte Radio Østsjælland. Der var også stor støtte i de mange frivillige medarbejdere, der fortsat var med til at lave radio. Det gav både nye redaktioner og en masse alsidigt stof.

Støtteforeningen holdt fast i åbenhed omkring radioen. Således fortalte kassereren Erik Larsen én gang om måneden om nyt fra støtteforeningen i programmet "Lørdagskanalen". Man kunne nærmest kalde det en omgang bestyrelsens beretning. Det var noget, som, vi følte, var vigtigt på et tidspunkt, hvor Radio Østsjælland skulle starte helt forfra. Som Erik Larsen fortalte til Østsjællands Tidende den 30. januar 1989: "Nu skal vi se fremad – ikke bagud i bakspejlet."

 

Støtteforeningen i 1990'erne

I 1990 havde Støtteforeningen for Radio Østsjælland 1000 medlemmer, og de var løbende med i radioarbejdet. Man var ikke i tvivl om Radio Østsjællands popularitet i februar 1990. På det tidspunkt knækkede sendemasten. Det betød stop for udsendelserne og affødte en mindre telefonstorm. Der var mange, som lyttede med dengang.

Op gennem 90'erne fik Radio Østsjælland godt fat i området. Der blev sendt alle ugens 7 dage og med forskelligt indhold. Bingospillet var et godt grundlag for støtteforeningen, og det gav en god skilling til driften af Radio Østsjælland. Rejserne var populære præmier i bingospillet, og flere rejser gik sydpå til Italien, Spanien og Tyskland i løbet af årene. Støtteforeningen arrangerede også julefrokoster og auktioner. Mange af ideerne kom fra støtteforeningens kasserer, Erik Larsen.

De første 10 år af Radio Østsjællands historie blev nået i juni 1997. Her arrangerede og afviklede støtteforeningen en stor jubilæumsfest den 7. juni i Faxehallen, hvor gruppen Kandis optrådte. Det er egentlig pudsigt at tænke på, at støtteforeningen startede på at arrangere festen allerede to et halvt år tidligere. Der kunne være sket så meget inden da, men man troede på, at det ville lykkes, fortalte Erik Larsen.  

 

 

 

 

Det nye årtusinde

I 90'erne var der forsat nogle reserver at tage af på Radio Østsjælland. Det begyndte at svinde lidt ind, da vi kom ind i det nye årtusinde. Mange af de frivillige medarbejdere fik andre udfordringer og andre ting at se til. Det gjorde det hele en smule sværere. Det var pludselig mange af de såkaldte "Tordenskjolds soldater", som skulle bære det hele igennem. Der kom desværre ikke ret mange nye medarbejdere til Radio Østsjælland. Mange startede på at lave radio, men de fleste holdt også op igen, da de havde prøvet det nogle gange. Det er sikkert meget forståeligt. Det tager tid at lave radio, og det kan mange radiokolleger sikkert nikke genkendende til.

 

Tid til at gøre status

Efter en masse år, hvor Radio Østsjælland havde kørt godt og havde haft gang i mange forskellige ting, så blev det tid til at gøre status i 2004. Omsætningen og medlemstilgangen havde været faldende gennem nogle år. Desuden gav støtteforeningens vigtigste indtægtskilde, bingoet, ikke længere overskud. Faktisk endte bingoet til sidst med at blive til en udgiftspost. Radio Østsjælland stoppede da også med at sende sit eget bingospil i sommeren 2004.

Radio Østsjælland var også blevet "omringet" af en masse andre medier, hvilket heller ikke gjorde tingene nemmere. Konsekvensen var, at mange af de frivillige på Radio Østsjælland spurgte sig selv, om man fortsat skulle bruge den tid, det kræver, at lave radio. En række medarbejdere, som havde været med i mange år, valgte at sige stop med udgangen af 2004. Alt dette placerede Radio Østsjælland i et vadested. Skulle man fortsætte, eller skulle man afvikle radioen?

Udgangen på det hele blev heldigvis, at Radio Østsjælland forsatte, og man indgik også en aftale med Radio Valde i Vordingborg om at samsende deres bingo tirsdag og lørdag fra efteråret 2004 af hensyn til medlemmerne af støtteforeningen. Desuden satte man fokus på, at der hele tiden skulle være råd til at drive Radio Østsjælland økonomisk forsvarligt, således at man om nødvendigt hellere måtte stoppe, mens legen fortsat var god, og man kunne svare enhver sit.

 

Nye formænd og ny ledelse i 2005

I maj 2005 kom der nye kræfter på ledelsesposterne. Erik Larsen stoppede som daglig leder, Jan G. Nielsen stoppede som formand for støtteforeningen, og Knud Erik Hansen stoppede som formand for Radio Østsjælland s.m.b.a.

I stedet blev Susanne Henriksen ny formand for Radio Østsjælland s.m.b.a., mens Cyril Rasmussen både blev ny formand for støtteforeningen og daglig leder.

 

Nye initiativer

Det er ikke uproblematisk, når mange ledende medarbejdere takker af samtidig, men det kan også give nye inputs og gøre, at man ser tingene i et anderledes lys. I sensommeren 2005 aftalte Radio Østsjælland og Young FM, at der skulle sendes på 104,7 MHz alle dage, og at man skulle satse på en daglig nyhedsudsendelse med lokale nyheder. Young FM havde længe haft et ønske om også at sende om torsdagen, så for at realisere denne aftale søgte Radio Østsjælland om også at sende mandag, og Young FM søgte om også at sende torsdag. Begge stationer fik sendetilladelse til de nye sendedage fra slutningen af november 2005.

Siden slutningen af november 2005 har Radio Østsjælland sendt mandag og tirsdag kl. 17-20, fredag kl. 13-23, lørdag kl. 9-18 og søndag kl. 10-18: i alt 33 timer pr. uge. I samme tidsrum har Young FM sendt onsdag og torsdag kl. 17-21 og lørdag kl. 18-03: i alt 17 timer pr. uge. Tilsammen er der lokal radio 50 timer om ugen på 104,7 MHz.

 

Team 104,7 på Radio Østsjælland

Radio Østsjælland deltager arktivt i firma bowling, tidligere var det i Faxe Ladeplads. De sidste par år er turen gået til Haslev, der er kommet en del sejre i hus til Team 104,7 fra Radio Østsjælland.

I en årrække blev der afholdt 104,7 mesterskabet, hos Palle Olsen i Beach Bowling / Faxe Ladeplads. Det blev til nogle hyggelige timer uden radio, men med masser af snakken, det sociale skal jo holdes vedlige, afslutningsvis var der Bøf og bowling.

 

 

 

 

 

De frivillige er kommet ud i marken

Efter flere års pause, lykkes det i 2010 og finde en ny løsning omkring at sende udefra og hjem. Frem til 2005, sendte radioen udefra via en UHF antenne med link sender, til Faxe Vandtårn. Fodbold, Stevns Trucker, Gissenfeld Julemarked o.s.v. er sendt direkte til Faxe og ud på 104,7 MHz

Radio Østsjælland har deltaget ved Crazy Night på Vinkældertorvet, været rammen og valgaften, deltaget i Faxe Kommunes Borgermøde, Haslevfestdag og Gyngemarked i Faxe Ladeplads via det det IP: Link.

Mange korte indslag fra livet i Kommunen er det også blevet til, lige fra små markeder til et topopgør i både Hånd/Fodbold.

 

Vigtige beslutninger i 2009

Nyt udstyr til tekniken på Vinkældertorvet, der blev i 2009 indkøbt en helt ny mikser, den gamle var blevet slidt, den fik radioen installeret i 1994-95. De frivillige startede om aften, med demontering af udstyr og fik fjernet den gamle miksere og tårne. Flere ting blev ændret vedr. teknik, vi besluttede også at vores reserve teknik 2 skulle have en omgang, det fik den også, Radio Østsjælland overtog udstyret efter Haslevs lokalradio måtte lukke.

 

Store flyttedag og nye lokaler

2010 blev et år der ikke glemmes, Radio Østsjælland stod for flytning og indretning af nye lokaler på Ny Strandvej 8 i Tinghuset. Samtidig med flytningen blev der sendt live radio hjem fra Haslevfestdage, en opgave der måtte løses.

Det er blevet til utrolig mange timer på radioen, lige fra og udføre nedrivning til maling samt indretning af nye lokaler. Karl’s gamle kontor på 1. Sal bruges nu til studie/teknik rum, det er her vi startede.

Køknet er udskiftet, græset er slået og hækken skulle klippes, så altidtid godt med en lokal Faxe Kondi på køl..

Stikket blev trukket på Vinkældertorvet tirsdag den 3 august 2010 om morgen, og klokken 12 var alt på plads i de nye lokaler hvor TDC fik flyttet forbindelsen mellem Vandtårnet og radioens sendeudstyr.

 

Lokalradioerne i Faxe på verdenskortet

5. November 2011, skete det vi alle på radioen har talt så meget om, det var dagen hvor den teknisk ansvarlige Michael Christensen fik net radioen til Faxe. Den første uge med test fra hjemme pc’en, og så gik det ellers stærkt, mere end 50.000 web hits, inden for de første 14 dage, et rigtig flot resultat.

Facebook kom også til Radio Østsjælland, her bliver alle radioens nyheder og omtaler lagt ud offentligt, det er samtidig muligt og genhøre lyd glimt og se billeder.

Radio Østsjælland er altid et besøg vær, inten via radioen på 104,7 MHz eller On Air via

lokalradio.dk

 

Husk synes godt om Radio Østsjælland på facebook.com/lokalradio

 

Fremtiden for Radio Østsjælland.

Vi tror på, at Radio Østsjælland fortsat har sin eksistensberettigelse. Vi tror på, at Radio Østsjælland fortsat kan bruges til det, som de andre medier måske ikke har så meget tid til: nemlig at fortælle nogle af de historier, som foregår i det østsjællandske område. Vi håber så også, at de seneste initiativer hjælper til med, at Radio Østsjælland fortsat er en del af mediebilledet.

Radio Østsjælland har i mange år sendt til de gamle Fakse og Rønnede kommuner, da det var de 2 kommuner, vi har sendetilladelse til. Med sammenlægningen af de gamle Fakse, Rønnede og Haslev kommuner til Faxe Kommune, er Haslev-området også blevet interessant for Radio Østsjælland. Vi er begyndt at have stof fra Haslev og omegn med i udsendelserne. Desuden vil også fortsat have stof med fra Stevns-området, da vi har en trofast lytterskare på de kanter. Det er selvfølgelig noget, vi er glade for.

Én ting er sikkert: alle os, der er frivillige medarbejdere på Radio Østsjælland vil fortsat gøre alt, hvad vi kan, for at Radio Østsjælland fortsat kan levere nyheder, reportager, historier, underholdning og god musik til dig.